Historia parafii

Myśl powstania parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żeroniach pojawiła się w 1927 roku. Dziekan tuszyński ks. Józef Pełczyński w imieniu tutejszych mieszkańców i w oparciu o życzliwość dziedzica z Kociołek p. Janusza Łuszczewskiego – który ofiarował na rzecz przyszłej parafii 5 mórg ziemi, prosił Kurię Biskupią w Łodzi o rozpatrzenie tej sprawy i podjęcie decyzji utworzenia nowej parafii.

Znaleźli się chętni ofiarodawcy ziemi pod nowy kościół i plebanię. Byli to mieszkańcy wioski Bleszyn: Antoni i Natalia Bernerowie oraz Stanisława i Leon Jarzębowscy. Ofiarowali oni 2 morgi piaszczystej ziemi przylegającej do gruntów żerońskich.

W 1928 roku zakupiono w Lubieniu nowy budynek wykonany z bali sosnowych, który został przeznaczony na plebanię. W tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła, który budował wiejski cieśla Antoni Mielczarek z Wodzina, przy pomocy miejscowych cieśli i stolarzy.
Był to kościół jednonawowy z drewna ofiarowanego przez gromadę Malewiec i ówczesnego właściciela majątku Rusociny p. Przedpełskiego. On też ufundował główny ołtarz do kościoła wykonany w pracowniach poznańskich. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Czesław Patrycy, który energicznie zabrał się do organizowania parafii.

W dniu 6 sierpnia 1929 roku biskup Wincenty Tymieniecki, ówczesny ordynariusz łódzki, podpisał dekret erekcyjny nowej parafii, a 11 sierpnia 1929 roku ks. prałat Stanisław Mirecki – dziekan pabianicki – dokonał poświęcenia nowego kościoła.

Parafia zaczęła działać samodzielnie od dnia 15 sierpnia 1929 roku. Patronką pierwszorzędną parafii została ogłoszona Matka Boża Częstochowska, a drugorzędnymi św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a później św. Ignacy Loyola.

Pierwsi proboszczowie administrują parafią bardzo krótko:
ks. Czesław Patrycy (1929-30)
ks. Władysław Chojnacki (1930-33)
ks. Jan Kasprowicz (1933-34).
Wszyscy trzej zginęli później w obozie koncentracyjnym w Dachau.

W 1934 roku proboszczem zostaje ks. Roch Łaski – dobry, solidny gospodarz i administrator. W 1936 roku dokupuje on 7,5 morgi ziemi, aby zabezpieczyć naturalne utrzymanie księdza. Parafia posiada więc ogółem 14,5 mórg ziemi.

W czasie II wojny światowej ksiądz proboszcz zostaje aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, a kościół został zamknięty i obrabowany.

W roku 1983 ks. Józef Stachniak przystąpił do budowy nowego kościoła. Nowy kościół został zaprojektowany przez arch. inż. Macieja Zatorskiego i przypomina swoim stylem kościoły góralskie. Świątynia została ukończona w 1986 roku. W 1985 roku została rozpoczęta budowa nowej plebanii. Kontynuacją rozpoczętych prac zajął się nowo mianowany w 1988 r. proboszcz ks. Jerzy Serwik. W dniu 27 sierpnia 1989 roku, w czasie odpustu ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, J.E. ks. bp Władysław Ziółek poświęcił nową świątynię. Budowa plebanii, zagospodarowanie terenu wokół niej oraz prace uzupełniające ostateczny wizerunek kościoła zostały ukończone w 1994 roku.

Wrzesień 2017